Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Nestendag 24 september 2017
De inschrijving is geopend, lees meer hierover onder deze link
http://www.hollandseherder.nl/details/informatie_nestendag_24-09-2017/

*********************************************

Verenigings Fokreglement (VFR) vernieuwd
Het Verenigings Fokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Raad van Beheer en is per 1 januari 2017 van kracht. Het VFR kunt u inzien via deze link VFR NHC

*********************************************
Allemaal Hollanders
Meer dan 800 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in september 2017.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


04 januari 2017
Actueel

Nestendag

Filmpje over het voorbrengen van de hond

Impressie van een nestendag

Routebeschrijving URV
Routebeschrijving URV Duits


Wat is een Nestendag?

De Nestendag is een van de grotere evenementen die de NHC twee keer per jaar organiseert.  Op een Nestendag worden jonge Hollandse Herdershonden, van ongeveer 12 tot 18 maanden, samen met hun nestgenoten en de vader- en moederhond gekeurd.
Voor de fokadviescommissies en voor de fokkers is het belangrijk te weten hoe de keurmeester over de fokcombinatie denkt. Dit speelt een rol bij het uitstippelen van het fokbeleid. De eigenaars krijgen zo een goede indruk van wat een raskeurmeester van hun hond vindt, in vergelijking met de rasstandaard.
Daarnaast is het natuurlijk voor fokker en eigenaars een bijzondere ervaring om het hele ‘hondengezin’ nog eens bij elkaar te zien. Hoe zijn de pupjes uitgegroeid, lijken ze op elkaar, hebben ze dit of dat trekje nu van vader of van moeder…...de antwoorden vindt u op de nestendag!
U krijgt een uitnodiging via de mail wanneer het nest van uw hond gekeurd gaat worden.
Bezoekers zijn op deze dag van harte welkom, en niet-ingeschreven honden mogen ook gerust meekomen. Op de website van de NHC, en in het clubblad, kunt u onder “Agenda” vinden wanneer de volgende nestendag gehouden wordt.
Op de nestendag zijn informatiestands aanwezig van:
- de NHC, voor informatie over lidmaatschap, pupinformatie, clubartikelen enz.
- de NHC-Kringgroepen, voor trainen met uw Hollander
- hondengedragstherapeuten, voor vragen over gedrag en opvoeding
Ook wordt er meestal in de lunchpauze een demonstratie gegeven van het een of ander. Soms alleen om naar te kijken, soms een ‘workshop’ waar u zelf ook met uw hond aan mee kunt doen. Meer hierover bij de aankondiging van de eerstvolgende nestendag.

Hoe gaat het toe op een nestendag? 
Download hier een beschrijving met tips voor deelnemers.
Wat gebeurt er op een nestendag      Litter Day

Dat doet ie anders mooit!
Das macht er sonst nie!
he’s never done that before


16 september 2017
Actueel

Oproep

Beste leden NHC,

De secties Kortharen, Langharen en Ruwharen van de Fokkerijadviescommissie willen graag een overzicht krijgen met welke honden er plannen zijn om in de komende 5 jaar te gaan fokken.
Dit om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven voor de juiste combinaties en een zo goed mogelijke verdeling van bloedlijnen.
Daarom een oproep aan jullie om aan de Fokkerijadviescommissie te laten weten of er plannen zijn om je Hollandse Herderteef of -reu in te gaan zetten voor de fokkerij en wanneer.
Ook al zijn de plannen nog vaag, laat ze ons weten.
Stuur je een mailtje met je plannen aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)?


08 september 2017
Actueel

^ Terug naar boven

Informatie Nestendag 24-09-2017

Nestendag 24 september 2017

Locatie: Terrein URV, Burgemeester Norbruislaan 680, 3555 EZ Utrecht/Zuilen.

Keurmeesters: Mevr. G. de Wit -Bazelmans (KH) en Dhr. J. Wauben (LH en RH)

Hoort uw hond bij de uit te nodigen honden en uw mailadres is bekend in de Centrale Administratie dan kunt u per mail de uitnodiging verwachten.
Hebben wij uw mailadres (nog) niet dan gaat de uitnodigingsmail naar de fokker van het nest.
In die mail staat een link naar een zover mogelijk vooraf ingevuld aanmeldformulier.
Is uw hond uitgenodigd en nog niet aangemeld? Gauw doen! In uw uitnodigingsmail staat de link voor het aanmelden van uw hond.

Wilt u uw hond aanmelden voor een inventarisatiekeuring, de Sociale test of DNA-afname dan kunt u gebruik maken van het algemene formulier op de site.
Het aanmeldformulier kun u vinden op: http://www.hollandseherder.nl/sub/aanmelden_nestendag_24-09-2017/

Met dit formulier kunt u aanmelden voor:
• een nestendagkeuring of een inventarisatiekeuring
• deelname aan de Sociale test (maximaal 24 honden)
• afnemen wangslijm voor een MyDogDNA profiel (maximaal 30 honden)
Aanvang ochtendkeuringen: 10:00 uur
Aanvang middagkeuringen: 13:00 uur

Kosten:
• Nestendagkeuring €10,00 per hond, ouderhonden gratis
• Inventarisatiekeuring € 10,00 per hond
• Sociale test € 10,00 per hond
• DNAprofiel MyDogDNA: € 82,50 incl. afnemen en verzenden

In verband met het samenstellen van de catalogus verzoeken wij u uw deelnemende hond uiterlijk 9 september 2017 aan te melden.


N.B. Heeft u een hotmailadres of een live-adres? Dan kan het zijn dat onze mail aan u geblokkeerd wordt. Dit geldt voor zowel de uitnodigingsmail als de bevestiging van de inschrijving. Heeft u de verwachte mail niet ontvangen? Meld het ons (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) en wij sturen u de mail door.

Nestenoverzicht 24 september


05 augustus 2017
Actueel

^ Terug naar boven

Boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw boek over de negen Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’.
Het boek verschijnt medio januari 2018. Auteurs zijn Janny Offereins en Diana Striegel.
De voorverkoop voor het boek is al gestart.
Met dit boek willen we de Nederlandse rassen, onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed, extra aandacht geven. 
Voor meer informatie en bestellen van het boek kijk op
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen

Herding Working Test HWT 14.04.2017

Keurmeester A. Roller

1. Aagje Hollandse Herder Ruwhaar, eig. A. Trinker

2. Drieka-Mijntje v.d.Swiepdrift, Hollandse Herder Korthaar, eig. S. Clahsen-Polman

4. Cupra Careltje Hartmann von Bavaria, Hollandse herder Langhaar, eig. R. van Dijk

International Herding Trial 3-IHT-3
Keurmeester mw. S. Eichler

2. Anne Jurre v.‘t Bikseland, Hollandse Herder Ruwhaar, eig, J.M. Leeuwen-van Dijk RCACITR

4. I’m Top Secret of Crazy Stripes, Hollandse Herder Korthaar, eig. E. Stemberova

5 Ado Haaye Bonremi Vemsilumpa, Hollandse Herder Korthaar, eig. E, Stemberova


20 april 2017
Actueel

^ Terug naar boven

GEZOCHT SECRETARIS

De bestuurssecretaris is de spil van een vereniging. Zij/hij heeft een compleet overzicht over wat er zich afspeelt in de vereniging. 

Na vele jaren de secretariaatswerkzaamheden voor de NHC te hebben verricht had Mieke Schmid-Clemens zich bij haar aftreden in 2015 niet meer herkiesbaar gesteld.
Een kandidaat had en heeft zich nog niet gemeld en daarom zijn wij nog steeds op zoek naar een lid dat het aanspreekpunt voor de NHC wil en kan zijn.

De volgende taken behoren bij het secretariaat maar de uitvoering hiervan gebeurt uiteraard in samenwerking met de overige leden van het bestuur:

• organiseren ledenvergaderingen
• organiseren bestuursvergaderingen
• verslaglegging vergaderingen
• verenigingspost beheren
• archief beheren
• beheren officiële stukken
• contacten gedragstherapeuten beheren
• planningen en activiteitenlijst maken
• beheer lijst kennelvermelding voor de website
• gezondheidsmeldingen (meldpunt)
• clubblad en advertenties beheren, aanspreekpunt redactie
• contacten onderhouden met de buitenlandse zusterverenigingen
• beheren en bestellen bureau-artikelen zoals briefpapier en enveloppen

Bent u dat lid dat ons bestuur wil komen versterken? Neemt u dan contact op met Nellie Nugteren, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of telefonisch 010 4722793, mobiel 0640481391.

Bureau NHC

Op de ALV op 13 juni j.l. is onze secretaris Mieke Schmid afgetreden.
Zij had zich niet herkiesbaar gesteld.

Mieke heeft aangegeven het administratieve deel van de secretariaatsfunctie te zullen blijven verzorgen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
Wie wil en kan ons bestuur komen versterken?
De bestuursleden zijn bijna allemaal aanwezig op de Nestendag op 13 september a.s. om met eventueel geinteresseerde leden over een bestuursfunctie te praten.

Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten dat Mieke het Bureau van de NHC zal gaan beheren.
Dit Bureau zal alle administratieve secretariaatstaken verzorgen.
Het postadres voor de NHC wordt: Bureau NHC, Ree 4, 7958TL Koekange.
Het digitale adres blijft: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


16 februari 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 90 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2017 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


20 december 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login