Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Verenigings Fokreglement (VFR) vernieuwd
Het Verenigings Fokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Raad van Beheer en is per 1 januari 2017 van kracht. Het VFR kunt u inzien via deze link VFR NHC

*********************************************************************

Allemaal Hollanders
Bijna 800 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in april 2017.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


04 januari 2017
Actueel

De Nationale

Aan de rasverenigingen is gevraagd te zorgen voor ringpersoneel, bestaande uit een ringmeester en een schrijver/typiste in de ring waar het eigen ras wordt gekeurd.
Het is nog niet bekend of er digitale of handgeschreven keurverslagen zullen worden opgesteld dus bij voorkeur een schrijver die beide kan.
Als u het leuk vindt dit te doen kunt u zich voor 8 mei 2017 opgeven bij Nellie Nugteren: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

DE NATIONALE adv.

Kampioenschapskeuring voor Nederlandse Hondenrassen zondag 25 juni 2017

www.denationale.org


16 april 2017
Actueel

WDSF promotie filmpje

De World Dutch Shepherd Federation (WDSF), organiseert in 2018 de Wold Cup Werkhonden in Nederland.
Zij roept op te komen helpen bij de organisatie van dit evenement.

Bekijk het promotie filmpje op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=QZgNiZkj1VA&t=0s


03 april 2017
Actueel

^ Terug naar boven

Van harte gefeliciteerd.

Van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer kregen wij bericht dat ons lid Saskia Clahsen – Polman op 18 maart jl. (theorie) en 19 maart jl. (praktijk) is geslaagd voor het eindexamen voor herding keurmeester.

De CWH zal Saskia voordragen voor benoeming tot herding keurmeester door de Raad van Beheer.

Namens het bestuur en alle leden wil ik Saskia van harte feliciteren met het behalen van dit examen en het feit dat zij de eerste Nederlandse herding keurmeester is.

Nellie Nugteren
voorzitter


23 maart 2017
Actueel

^ Terug naar boven

PENNINGMEESTER GEZOCHT

De Nederlandse Herdershonden Club NHC zoekt

penningmeester

Per mei 2017 is er een vacature voor deze functie.

Graag komen wij ruim voor mei 2017 in contact met kandidaten.
Er is een ruime termijn beschikbaar voor inwerken en overdracht.

Wij zoeken natuurlijk een schaap met vijf poten.
Iemand die betrokken is bij het ras Hollandse Herder en kennis en ervaring heeft met het voeren van een boekhouding van een middelgrote vereniging.
Daarnaast is ervaring met computersystemen een must.

Een gedetailleerd takenpakket is op aanvraag verkrijgbaar voor serieuze kandidaten.

U kunt schrijven naar de penningmeester Aart Heijkamp, e-mail .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


06 februari 2017
Actueel

^ Terug naar boven

Het project Genetische diversiteit

Blij waren we dat alle 30 onderzochte honden uit het DNA-project op alle testen “clear” getest waren. Echter, in augustus bleek dat er een nieuwe test ontwikkeld en toegevoegd is en dat daar een van onze projecthonden als drager uitkomt. Dat wil zeggen dat de hond een erfelijke afwijking door kan geven maar er zelf geen verschijnselen van heeft.

Het gaat om de ziekte Von Willebrandt type I. Von Willebrandt is een afwijking in de bloedstolling en kan in 3 graden voorkomen. Het type dat nu in ons project naar voren is gekomen is de lichtste vorm. Uit navraag bij het meldpunt en de patientenbank van de Universiteitskliniek Utrecht is gebleken dat er geen Hollandse Herders als lijder van een dergelijke ziekte bekend zijn in Nederland. De eigenaar en de fokker van de hond zijn ingelicht. Deze hond is verder op alle onderzoeken “clear”. De andere 29 honden zijn op alle onderzoeken “clear” bevonden.

Inmiddels is in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een vervolgonderzoek gestart om te kijken of en hoe het dragerschap verspreid is in de populatie. En of dit een bedreiging is of kan gaan vormen voor de populatie.

De eerste monsters zijn afgenomen en in onderzoek.

De projectgroep.


06 oktober 2016
Actueel

^ Terug naar boven

GEZOCHT SECRETARIS

De bestuurssecretaris is de spil van een vereniging. Zij/hij heeft een compleet overzicht over wat er zich afspeelt in de vereniging. 

Na vele jaren de secretariaatswerkzaamheden voor de NHC te hebben verricht had Mieke Schmid-Clemens zich bij haar aftreden in 2015 niet meer herkiesbaar gesteld.
Een kandidaat had en heeft zich nog niet gemeld en daarom zijn wij nog steeds op zoek naar een lid dat het aanspreekpunt voor de NHC wil en kan zijn.

De volgende taken behoren bij het secretariaat maar de uitvoering hiervan gebeurt uiteraard in samenwerking met de overige leden van het bestuur:

• organiseren ledenvergaderingen
• organiseren bestuursvergaderingen
• verslaglegging vergaderingen
• verenigingspost beheren
• archief beheren
• beheren officiële stukken
• contacten gedragstherapeuten beheren
• planningen en activiteitenlijst maken
• beheer lijst kennelvermelding voor de website
• gezondheidsmeldingen (meldpunt)
• clubblad en advertenties beheren, aanspreekpunt redactie
• contacten onderhouden met de buitenlandse zusterverenigingen
• beheren en bestellen bureau-artikelen zoals briefpapier en enveloppen

Bent u dat lid dat ons bestuur wil komen versterken? Neemt u dan contact op met Nellie Nugteren, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of telefonisch 010 4722793, mobiel 0640481391.

Bureau NHC

Op de ALV op 13 juni j.l. is onze secretaris Mieke Schmid afgetreden.
Zij had zich niet herkiesbaar gesteld.

Mieke heeft aangegeven het administratieve deel van de secretariaatsfunctie te zullen blijven verzorgen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
Wie wil en kan ons bestuur komen versterken?
De bestuursleden zijn bijna allemaal aanwezig op de Nestendag op 13 september a.s. om met eventueel geinteresseerde leden over een bestuursfunctie te praten.

Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten dat Mieke het Bureau van de NHC zal gaan beheren.
Dit Bureau zal alle administratieve secretariaatstaken verzorgen.
Het postadres voor de NHC wordt: Bureau NHC, Ree 4, 7958TL Koekange.
Het digitale adres blijft: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


16 februari 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2017 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


20 december 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login