Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

afbeelding

De Inventarisatie gezondheid Hollandse Herders staat nu online, ga na of u mee kunt doen!

The Health questionnaire Dutch Shepherd Dog is now online, find out if you can participate!

********************************************************************************

Allemaal Hollanders
Meer dan 900 exemplaren verkocht!
Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement: de nestendag van 18 april 2020. U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.

03 oktober 2019
Actueel

Laatste ontwikkelingen rondom de Benelux Winner.

Met dit schrijven brengen wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de Benelux Winner.

De Raad van Beheer heeft met verbazing kennisgenomen dat de samenwerking inzake de Benelux Winner en Champion zonder enige vorm van formeel overleg door België en Luxemburg beëindigd is.
Voor deze beëindiging is geen relevante motivatie aangegeven. Integendeel zelfs, de geplande vergadering tussen de 3 landen om over dit onderwerp te spreken werd afgezegd.
Het bestuur van de Raad van Beheer betreurt deze gang van zaken.
De Raad van Beheer is van mening dat het concept Benelux Winner en Champion succesvol is en wij wensen deze competitie dan ook te behouden.

Om deze reden hebben wij dan ook besloten door te gaan met het concept ”Benelux Winner en Champion”.
Aangezien het concept formeel is ingebed in onze reglementen en géén officiële FCI-titel is, wil de Raad van Beheer op basis van de huidige reglementen en voorwaarden vorm en inhoud blijven geven aan dit succesvolle concept.

De Raad van Beheer zal jaarlijks aangeven welke 3 shows de Benelux titel krijgen toegekend. Hierdoor blijft het voor exposanten mogelijk om de titel Benelux Winner en uiteindelijk Benelux Champion te behalen, vanuit het bestaande concept dat dit behaald moet zijn in 3 landen. De titels zijn immers verbonden aan het behalen van het CACIB en de beste jeugd of veteraan per geslacht.
De Raad van Beheer zal via de gebruikelijke kanalen aan onze exposanten en achterban laten weten welke shows aangemerkt zullen worden als “Benelux Winner”.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer


21 februari 2020
Actueel

Programma infodag professionele fokkerij

Aan alle fokkers
Het verantwoord fokken van meerdere nesten per jaar is een intensief proces. Voor fokkers die dit professioneel willen doen gelden aanvullende bepalingen vanuit wetgeving, heb je te maken met eisen voor opleiding, met controle door de overheid, juridische voorwaarden en dien je op financieel en belasting gebied je zaakjes op orde te hebben.
We organiseren 2 verschillende infodagen met sprekers over de thema’s die met professioneel fokken te maken hebben.

Doelgroep
Deze dagen zijn bedoeld voor fokkers die mogelijkheden hebben en/of interesse hebben om de fokkerij te laten groeien en op een verantwoorde manier meerdere nesten per jaar te gaan fokken. 

Data
Zaterdag 14 maart 2020 en zaterdag 18 april 2020.

Locatie
Aeres Training Centre, Barnseweg 3, 3771 RN Barneveld

info programma dag 1 en 2

Inschrijven & bijdrage kosten
De bijdrage in de kosten is € 20,—per dag per persoon, dit is inclusief lunch.

Let op: je moet je voor beide dagen afzonderlijk inschrijven.
Je kunt je aanmelden via de webwinkel. Vol = vol.

Aanmelden Infodag Professionele Fokkerij

Voor meer informatie over de dag en de sprekers zie http://www.houdenvanhonden.nl/dagfokkerij 

We zien je graag terug op de infodagen professionele fokkerij!
Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


19 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer mailing inzake chippen

De Raad van Beheer is deze week benaderd door de Vakgroep VPHD over wie er mag chippen. Wij begrijpen dat zij ook alle aangesloten (ras)verenigingen hebben benaderd en hierbij onjuiste informatie hebben verstrekt.
Het is de Raad van Beheer bekend dat sommige dierenartsen al enkele jaren proberen het monopolie op het chippen te verkrijgen. Onze buitendienstmedewerkers zijn echter door de overheid aangewezen als formele chippers.
De betreffende dierenarts is door de Raad van Beheer aangeschreven. Wij hebben uitgelegd dat wanneer een fokker dek- en geboorteaangifte doet bij de Raad van Beheer, en dus stambomen aanvraagt, het chippen van de pups onderdeel is van het totale pakket van de dienstverlening.
Deze procedure is door de leden en via hen ook de fokkers vanuit de Raad van Beheer vastgelegd, en fokkers gaan akkoord met deze dienstverlening, bij het doen van dekaangifte.

Omdat het chippen en identificeren, alsmede het afnemen van een swab voor het opstellen van een DNA-profiel, onderdeel is van de gehele procedure zijn deze diensten bij de prijs voor stamboomafgifte inbegrepen. Gebleken is dat de fokkers het prettig vinden dat het om een totaal pakket gaat.
Alleen bij hoge uitzondering worden ook chips die door een dierenarts worden gezet, geaccepteerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als de Raad van Beheer de pups niet heeft kunnen chippen vanwege besmettingsgevaar, maar de fokker wel moet voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van identificatie en registratie.

Verder heeft de Raad van Beheer aangegeven dat de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer, zoals hiervoor gemeld, door de overheid zijn aangewezen als formele chippers. Ook hebben onze buitendienstmedewerkers veel ervaring met het chippen. Onze buitendienstmedewerkers controleren immers elk nest van stamboomhonden in Nederland. Zij zien ook elke locatie en kunnen – indien nodig – een locatiecontrole uitvoeren. Dat is uniek in de wereld en sluit naadloos aan bij de landelijke wetgeving en controle die wenselijk is om zo compliant mogelijk te kunnen zijn als landelijke koepelorganisatie. 

Daarnaast hebben wij kenbaar gemaakt dat de Raad van Beheer gebruikmaakt van een eigen chipnummerreeks 52814…. Hierdoor is altijd aan het chipnummer te zien of het om een stamboomhond gaat, of niet. Voor de monitoring van rasgebonden ziektes en afwijkingen via o.a. Petscan is de eigen chipnummerreeks eveneens van eminent belang.
Ten slotte heeft de Raad van Beheer de Vakgroep VPHD laten weten het niet op prijs te stellen dat de bij ons aangesloten (ras)verenigingen door hen zijn aangeschreven en dat zij daarbij onjuiste informatie hebben verstrekt. Binnen de georganiseerde kynologie geldt immers dat stamboomhonden door buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer worden gechipt.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


15 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Herding evenement 1-2-3 mei

Op 1-2-3 Mei organiseert de Werkgroep Herderen van de NHC weer een Herding evenement.
Zowel aan de NHAT als aan de HWT, IHT-1, IHT-2 en IHT-3 kan deze dagen twee maal deelgenomen worden.

De NHAT is een aanlegtest (instincttest) voor ongetrainde honden en het sociale gedeelte er van is ook geldig voor het VFR van de NHC,
mits behaald op een leeftijd van >= 9 maanden.

Voor de Herding Working Test moet uw hond al bij de schapen getraind hebben.
Zowel deelnemers als publiek zijn deze dagen van harte welkom bij Speel- en Infopark Groede Podium in Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie en de link naar de inschrijving vind u via:
https://docs.google.com/document/d/1cePe5EdaroIBFMuQy10byKQcdEWxjVDurUuxYJhVvpM/edit?usp=sharing
De inschrijving opent vrijdag 14 Februari.


13 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Inventarisatie gezondheid Hollandse Herders


04 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Werkhondenstatus Hollandse Herder

Op vrijdag 10 januari 2020 ontvingen wij het volgende bericht van de Raad van Beheer:
Bij deze laten wij u weten dat het verzoek om toekenning van de werkhondenstatus aan de Hollandse Herder (alle varitëiten) dat wij vorig jaar bij de FCI hebben ingediend, op 21 december 2019 is goedgekeurd door het General Committee van de FCI.
Hiermee geldt de werkhondenstatus nu voor alle FCI landen. Het is dus niet mogelijk om als afzonderlijk land hier (anders) over te besluiten.
De FCI heeft vandaag de goedkeuring en aanpassing op haar website vermeld, zie de link hieronder.
http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html
Wij hebben dit bericht tevens op onze website en social media (Facebook) gedeeld.
Namens de portefeuillehouder Nederlandse Rassen,
Mevr. G. Kolster

On Friday, January 10, 2020, we received the following message from the Raad van Beheer (Dutch Kennelclub):
We hereby inform you that the request for granting the working dog status to the Hollandse Herder (all varieties) we submitted to the FCI last year, was approved by the FCI’s General Committee on December 21, 2019.
This means that the working dog status now applies to all FCI countries.  As from now a single country is not allowed to decide otherwise on this status. The FCI has announced the approval and modification on its website today, see the link below.
http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html
We have also shared this message on our website and social media (Facebook)..

On behalf of the portfolio holder Nederlandse Rassen (Dutch Breeds),
Mrs. G. Kolster


10 januari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer Fokker Ondersteuning

Afgelopen jaar introduceerden wij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning om de verantwoorde fokkers van stamboomhonden te ondersteunen bij het fokken van een nest stamboompups.
De diensten van de Fokker Ondersteuning zijn verder ingevuld.

De ‘Checklist Fokker Stamboomhonden’ is gedrukt en beschikbaar, de eerste 5 FokkersCafé sessies zijn ingepland vanaf januari 2020, de infodagen professionele fokkerij zijn gepland (exact programma volgt later) en de eerste (nog wat compacte) lijst ‘fokkers helpen fokkers’ staat op de website.

We promoten de Fokker Ondersteuning volop bij de fokkers. Alle ca 6.000 fokkers die in 2018 of 2019 een nestje hebben gefokt ontvangen binnenkort een brief en de gedrukte versie van de Fokker Checklist en de folder Fokker Ondersteuning per post.
In de bijlage ter info de digitale mailingbrief en de nieuwe Fokker Checklist.
Tijdens de algemene vergadering afgelopen zaterdag hebben alle aanwezigen een exemplaar van de checklist ontvangen.
Alle info kun je vinden op http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Mocht je behoefte hebben aan meer exemplaren van de checklist of van de folder Fokker Ondersteuning stuur dan een mail met de naam van de vereniging, de gewenste aantallen en het postadres waar we ze naar toe mogen sturen, dan zorgen we daar voor.

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen dan horen we dat graag.

We vertrouwen erop je hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Raad van Beheer

Mailing fokkerondersteuning 11-2019
Checklist fokker stamboomhonden


14 december 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Zwitsers onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervel.

Prof. Tosso Leeb (Universiteit Bern) en Prof. Dr. med. vet. Frank Steffen (Universiteit Zürich) maken het mogelijk dat dit onderzoeksproject naar eventuele genetische samenhang van afwijkingen aan de Lumbosacrale overgangswervel dat gestart gaat worden bij de Universiteit van Bern.
Daarvoor moet voor iedere te onderzoeken hond het volgende aangeleverd worden:
- bloedmonster (5ml EDTA)
- kopie van de uitslag van een onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervels (let op: hier is in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor)
- een kopie van de officiële HD-foto
- kopie van de stamboom
- aanmeldformulier
Wij overleggen nu met de onderzoekers in Zwitserland óf en hoe Nederlandse Hollandse Herders aan dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren omdat in Nederland geen beoordelingsprotocol vastgelegd is voor deze afwijkingen. Wij houden u op de hoogte of en hoe de NHC het aanleveren van monsters gaat organiseren.
Bij honden met rugproblemen worden regelmatig afwijkingen aan de overgangswervel, de laatste lendenwervel, gevonden bij röntgenologisch onderzoek. De afwijkingen worden benoemd in graden. Geen afwijking is graad 0, een afwijking kan 1,2 of 3 zijn. Is er sprake van een extra wervel of een wervel te weinig dan noemt men dat graad 4. (Een hond heeft normaal 7 lendenwervels). Iedere graad staat voor een aparte afwijking, graad 3 is dus niet een zwaardere vorm van graad 1. Op basis van een röntgenfoto kan een dierenarts zien of er sprake is van een afwijking aan de laatste lendenwervel. Helaas is er in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor de afwijkingen aan de laatste lendenwervel zoals we dat wel kennen voor bijvoorbeeld HD (Heupdysplasie).


20 november 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Joe Kat Show 21 mei 2020

Op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 wordt weer de Joe Kat Show georganiseerd. 
De 2-jaarlijkse CAC-Rasgroep tentoonstelling.
De show wordt zoals inmiddels vertrouwd bij KC Arnhem gehouden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze aankondiging in uw clubblad/ nieuwsbrief wilt opnemen, en vooral een link wilt plaatsen op uw website naar de online inschrijfmogelijkheid:
https://www.joe-kat-show.nl/index.php/joe-kat-show/inschrijven-subscribe-jks-2020
Alle inschrijvingen gaan alleen via Online Dogshows.eu
U krijgt hiervoor de mogelijkheid een gratis advertentie te plaatsen in de catalogus. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan dient u de advertentie vóór
26 april 2020 aan te leveren bij Annette Oostervink (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) in digitale vorm. Houdt u er rekening mee, dat de catalogus op A5-formaat is. (staand)
Indien u bekers of prijzen ter beschikking stelt, wilt u dit dan ook vóór 26 april 2020 doorgeven, opdat wij dit kunnen opnemen in de catalogus.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis stand. Indien u zelf geen tafel beschikbaar hebt, kunt u tegen kostprijs à € 15 een marktkraam reserveren.
Wilt u hiervan gebruik maken, dan zouden wij dat ook weer graag voor 26 april 2020 willen weten.
Fokkers krijgen ook de mogelijkheid om een advertentie in de catalogus te plaatsen voor € 40,-
Willen zij van deze mogelijkheid gebruik maken, dan dient ook die advertentie vóór 26 april 2020 te zijn aangeleverd bij Annette Oostervink (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) in digitale vorm.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt contact opnemen via e-mail of bellen met het secretariaat: 0481375276
Met vriendelijke groeten,
Annette Oostervink
Secretaris FHV/ Joe Kat Show
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


14 november 2019
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login