Dek- en geboorteberichten

Dek- en geboorteberichten

Laatste update: 29-08-2023 / 11:30 uur

Voor (aspirant) pupkopers

Op onderstaande lijst staan fokkers die op dit moment een nest hebben of die op korte termijn een nest verwachten.

Voor meer informatie over ouderdieren en/of de pups adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met de fokker.

Geboorteberichten Korthaar

Anoeska Bransen-Maat

Teef: Briska of the Brave Brindles (Laska met Frasnay’s Flair x Holland Tiesto v. Le Dobry)
Reu: Delay Yak my Sleeh Bonremo Vemsilumpa (roepnaam Sepp) (Imme v.d. Ganzeweide x Arthur of Jenny’s Smile)

Geboortedatum: 20-08-2023, 3 reuen en 6 teefjes (allen besproken)

Eigenaar reu: Emma Broekhuis te Langbroek

Fokker: Anoeska Bransen-Maat
Woonplaats: Schiedam
Tel.: +31 6 28 61 92 19
E-mail: anoeska.maat@hotmail.com
Facebook:  Anoeska Bransen-Maat
Instagram: Briska_dutchshepherd

Dekberichten Korthaar

Geboorteberichten Langhaar

Dekberichten Langhaar

Geboorteberichten Ruwhaar

Dekberichten Ruwhaar

Wat kost een Hollandse herder pup?

De NHC hanteert met ingang van 15 mei 2022 de volgende basis adviesprijzen:

  • verkoopprijs pup € 900,-
  • dekgeld € 700,-

Deze prijzen zijn gebaseerd op de minimumeisen zoals vastgelegd in het Verenigingsfokreglement van de NHC en berekend op de tarieven van de Raad van Beheer, dierenartsen etc. in Nederland

De verkoper bepaalt de prijs van de pup en kan uitleggen waarom een prijs hoger dan de genoemde basis adviesprijs wordt gevraagd bijvoorbeeld omdat aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd op de ouderdieren. Dit geldt ook voor de eigenaren van de reu.

Meer informatie

Francisca Callemeijn-Franssen
Tel.: 06 50 54 04 98
E-mail: dekkingen.en.geboorten@hollandseherder.nl

Plaats uw dek- of geboortebericht!

Heeft er een dekking plaats gevonden of is er een nest geboren en wilt u dat vermeld hebben op de website? bekijk dan eerst de voorwaarden voor opname van dekking en geboorte berichten. Voldoet u hieraan dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Het bericht wordt automatisch gegenereerd en na controle op de pagina geplaatst.

Voorwaarden voor opname van dek- en geboorteberichten

Alleen voor NHC leden

Alle vermelde combinaties voldoen aan het Verenigings Fokreglement NHC

De bedragen voor pupprijs en dekgeld zijn gebaseerd op de tarieven van de Raad van Beheer, dierenartsen etc. in Nederland.

Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben nieuwe leden pas recht op vermelding op de pupinformatielijst 90 dagen nadat de contributie is bijgeschreven op de rekening van de penningmeester.

Vanaf 1 januari 2018 is de bijdrage €25,00 voor opname in de pupinfo lijst.

Fokker van het nest is verplicht binnen een paar dagen aan de pupinformatie door te geven óf en hoeveel pups er geboren zijn.
Blijft de fokker in gebreke dan zal het nest 2 weken na de verwachte geboortedatum van de lijst worden verwijderd.

De fokker moet zélf regelmatig de pupinfo laten weten of er nog pups zijn. Zónder bericht van de fokker, wordt het nest 15 weken na de geboortedatum van de lijst verwijderd.

Fokkers kunnen na de dekking van hun teef van beide ouderdieren een foto opsturen en na de geboorte van het nest een foto van de pups.
Deze foto’s zullen op de site van de NHC via een link worden toegevoegd bij de pupinfo van de betreffende variëteit.

Indien u al een dekbericht heeft ingestuurd, dan kunt u volstaan met het doorgeven van de volgende gegevens:
Naam fokker / kennel;
Variëteit (korthaar, langhaar, ruwhaar);
Teef: naam teef;
Reu: naam reu;
Geboortedatum: (datumnotatie: dd-mm jjjj);
Aantal geboren reuen en teven: (b.v. 3 reuen en 4 teven)

De foto graag in landscape verhouding 2:3 aanleveren zodat deze in het bericht juist wordt weergeven.
De Nederlandse herdershonden club is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging voor Hollandse Herdershonden en behartigt de belangen van de variëteiten korthaar, langhaar en ruwhaar