DNA-kit bestellen

DNA-kit voor uitgebreid DNA-profiel

Het project Genetische Diversiteit heeft de vraag opgeleverd of de kits van MyDogDNA voor een uitgebreid DNA profiel ook via de NHC besteld kunnen worden.

Wij kunnen melden dat de NHC een overeenkomst heeft met Genoscoper, de leverancier van MyDogDNA, in Finland. Voor eigenaren van Hollandse Herders kunnen we als intermediair kits bestellen tegen gereduceerd tarief. Voor leden van de NHC in Nederland gaat een kit 80 Euro kosten. Omdat Genoscoper bij de kit, die drie swabs bevat, ook een gefrankeerde antwoordenvelop voegt, komt er nog 10 Euro verzendkosten bij. Leden woonachtig buiten Nederland en niet-leden betalen voor de kit voor hun Hollandse Herder 95 Euro incl. verzendkosten.

Wat kunt u verwachten van zo’n profiel:

  1. van uw hond kunt u zien waar uw hond zich genetisch in de populatie bevindt.
  2. bij het aanzetten van de Breeder-optie kunt u een voorstel krijgen voor partners die op basis van de dan bekende genetische informatie een goede keus zouden kunnen zijn. Deze kennis in combinatie met de gegevens op basis van verwantschap uit Zoo Easy levert extra informatie op bij het zoeken van mogelijke partners om te fokken.
  3. bij het opmaken van het profiel wordt tevens onderzocht of er afwijkingen op het DNA zitten op plaatsen waar bij andere rassen die afwijkingen een erfelijke ziekte opleveren. Er zijn voor de Hollandse Herder nog geen gegevens of een dergelijke afwijking ook een ziekte voor de hond betekent.

Procedure

Deze bestelprocedure is alleen voor Hollandse Herders met een FCI-stamboom. U bestelt een kit voor uw hond via de website van de NHC. Na betaling van de kosten, 90 Euro incl. verzendkosten voor leden en 95 Euro incl. verzendkosten voor niet leden of te testen honden woonachtig in het buitenland, krijgt u een op naam gestelde kit toegestuurd. Vul de formulieren verder in, neem alles incl. uw hond, de stamboom en het registratiebewijs mee naar de dierenarts en laat de dierenarts na verificatie van het chipnummer wangslijm afnemen met behulp van de drie swabs. Laat de swabs minstens 15 minuten drogen zonder dat ze in aanraking komen met ander materiaal. Doe ze terug in hun hoesje en plak de barcodestickers op de drie hoesjes. Doe de hoesjes samen met het volledig ingevulde formulier in de antwoordenvelop en stuur die op naar Finland. Als het resultaat bekend is, krijgt u per email een link naar het rapport van uw hond.

Voor vragen kunt u terecht bij dna@hollandseherder.nl
Wat kunnen we met de uitslag:

Uit de resultaten van het project Genetische Diversiteit is gebleken dat een Langhaar een afwijking op het DNA heeft die kan wijzen op dragerschap van von Willebrand type I, een ziekte die zich uit in stollingsproblemen van het bloed. Type I is de lichtste vorm die over het algemeen geen problemen geeft bij een hond die eraan lijdt. Alleen bij grote chirurgische ingrepen en trauma’s kunnen stollingsproblemen optreden. Er worden nu honden onderzocht die verwant zijn met de drager om te bepalen of deze genetische afwijking als ziekte tot uiting komt en een bedreiging vormt voor de Langharen. Dit onderzoek kan nog even duren omdat gericht gezocht wordt aan de hand van reeds gevonden resultaten. Daarna moet bij een eventuele lijder ook klinisch vastgesteld worden of de afwijking zich ook werkelijk als von Willebrand voordoet. Tot het resultaat van dit onderzoek bekend is, is het advies om van iedere combinatie Langharen waarmee gefokt wordt beide honden te testen. Dit ook om als fokker aan te kunnen tonen dat zoveel mogelijk gedaan is om gezonde pups te fokken. Hebt u fokplannen laat dan uw Langhaar bijtijds testen. Houdt er rekening mee dat na insturen van de swabs het nog wel 6 weken kan duren voor de uitslag bekend is. De sektie Langharen kan u behulpzaam zijn bij het zoeken naar een juiste partner voor uw hond. Ook voor de Kortharen en Ruwharen is de test beschikbaar.

DNA laten afnemen op een NHC evenement.

U kunt op de komende NHC evenementen ook DNA af laten nemen van uw hond. Aanmelding per mail aan
dna@hollandseherder.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken voor het evenement i.v.m. de bestelling van de monsterkits. Kijk in de agenda op welke datums de volgende nestendag of Kampioenschapsclubmatch plaatsvindt.