Gedrag en Gezondheid

Gedragstherapeuten Hollandse Herder

Hieronder vindt u gediplomeerde gedragstherapeuten, lid van de NHC. Ze zijn in het bezit van een Hollandse Herder of hebben veel ervaring met ons ras. Hoewel gediplomeerde
gedragstherapeuten met alle rassen moeten kunnen omgaan, vinden veel Hollandse
Herderbezitters het toch prettig iemand te benaderen die speciaal met ons eigen ras
ervaring heeft.

Indien u op de lijst wilt worden geplaatst en ook aan deze criteria voldoet, kunt u zich aanmelden bij het secretaris met een kopie van het behaalde certificaat als gedragstherapeut voor honden.

Daniëlle Fama
Eikenlaan 3
7251 LT Vorden
E-mail: info@hondenfocus.nl
Website: www.hondenfocus.nl

Marjolein Heldens
Wildforster 26
3772 WC Barneveld
E-mail: info@alleshond.nl
Website: www.alleshond.nl

Anne-Marijke Koier
Hoevesteeg 28
6975 AE Tonden
Tel.: 06 515 36 482
E-mail: hondengedragspraktijk@gmail.com
Website: www.problemenmethonden.nl

Willie van der Veldt-van der Wal
Maaiersweide 21
3437 DJ Nieuwegein
Tel.: 030 604 72 77
E-mail: willie.veldt@kpnplanet.nl
Website: www.hondenlogie.nl/index.html

Carolien Ziel-van Kleef
Blauwe Reiger 11
7827 VN Emmen
Tel.: 06 471 58 464
E-mail: ziel@ziggo.nl
Website: www.dogharmony.nl

Meldpunt gezondheid

Als uw hond een lichamelijke ziekte of een gedragsprobleem heeft, kunt u dit melden. Degene die de meldingen ontvangt, is geen lid van het bestuur of van enig ander orgaan binnen de NHC.

Het meldpunt heeft een geheimhoudingsplicht en zal uw naam daarom niet naar buiten brengen, tenzij u schriftelijk te kennen heeft gegeven dat uw melding niet onder de geheimhoudingsclausule valt.

Contactpersoon: Danielle van Ee-Muijen, e-mail: meldpunt@hollandseherder.nl

Gewone sterfgevallen van uw hond kunt u melden bij de Centrale Administratie (dhr. Wil van Ommen, ca@hollandseherder.nl) Het is belangrijk dat dit gemeld wordt, omdat we zo een indruk krijgen hoe oud de honden worden en waaraan ze overlijden.

Meer informatie kunt u hier lezen >

gedragstest, nhc, sociale test, nestendag, keuring, hollandse herder

Actueel Gedrag & Gezondheid

Via de NHC kunt u een DNA-kit bestellen voor een uitgebreid DNA-profiel.

Met dit DNA-profiel kunt u zien waar uw hond zich genetisch in de populatie bevindt. Bij het aanzetten van de Breeder-optie kunt u een voorstel krijgen voor partners die op basis van de dan bekende genetische informatie een goede keus zouden kunnen zijn. Bij het opmaken van het profiel wordt tevens onderzocht of er afwijkingen op het DNA zitten op plaatsen waar bij andere rassen die afwijkingen een erfelijke ziekte opleveren. Er zijn voor de Hollandse Herder nog geen gegevens of een dergelijke afwijking ook een ziekte voor de hond betekent.