Informatie voor fokkers

Informatie voor fokkers

Adviesprijzen pup

De NHC hanteert met ingang van 15 mei 2022 de volgende basis
adviesprijzen:

  • verkoopprijs pup € 900,-
  • dekgeld € 700,-

Deze prijzen zijn gebaseerd op de minimumeisen zoals vastgelegd in het Verenigingsfokreglement van de NHC en berekend op de tarieven van de Raad van Beheer, dierenartsen etc. in Nederland.

Oproep aan alle fokkers

Van alle in Nederland geboren rashondenpups wordt bij het chippen een DNAmonster afgenomen waarmee een DNAprofiel van de pup vastgesteld wordt en waarmee ouderschapscontrole wordt gedaan zodat de afstamming van de pup gecontroleerd vastligt. De profielen worden door de Raad van Beheer opgeslagen en ook naar de fokkers of de nieuwe eigenaren gestuurd.
Daarom het verzoek aan onze fokkers/eigenaren van honden om een kopie/scan van de certificaten te maken en die naar dna@hollandseherder.nl te sturen.
Opname daarvan in het ZooEasy programma met daarbij het type profiel is ook in het belang voor de buitenlandse fokkers die via ZooEasy de gegevens van de honden willen controleren alvorens ze te gebruiken.

 

Belangrijke wijziging pups importeren/exporteren

Per 29 december 2014 worden er in EU verband nieuwe regels van kracht omtrent het importeren en exporteren van pups.

De minimumleeftijd waarop een pup een rabiësenting mag krijgen is 12 weken en die enting is pas volledig actief 21 dagen na de rabiësvaccinatie. Daarom mogen pups geboren in het buitenland pas VANAF de leeftijd van 15 weken of later, datum rabiësenting plus 21 dagen, Nederland binnen komen. Daarbij moeten ze gechipt zijn en voorzien zijn van het nieuwe dierenpaspoort.
Voor het exporteren van een pup naar het buitenland kunnen, afhankelijk van het land waarnaar de pup geexporteerd wordt, soortgelijke regels gelden.

Er is geen overgangsregeling van toepassing.

Meer info op de site van de LICG: http://www.licg.nl/6jm/nieuw-dierenpaspoort-vanaf-29-12-2014.html

Fokkerijadviescommissie NHC


Important message for breeders and future dog owners.

Starting from December 29th 2014 new EU rules are applicable. When you want to sell a puppy to someone living in another country than your own country or when you want to import a new born puppy, the minimum age will be 15 weeks. A new passport for animals will be available and a vaccination of rabies is obliged.