De Hollandse herder

hollandse herder, dutch shepherd, pastor hollandes, berger hollandais, hollandisch schafferhund
Rasinformatie

De Hollandse Herdershond is er in drie variëteiten, de kort-, lang en ruwhaar. Het is een middelgrote, middelzware hond; de reuen worden 57-62 cm en de teven 55-60 cm hoog. Het gewicht van de reu is ca. 28 kg en van een teef ca. 23 kg. De kleuren variëren van zilver- tot goudgestroomd en bij de ruwhaar is ook blauwgrijs toegestaan.

Oorsprong

Het is een oud landras, van Nederlandse oorsprong. In vroegere eeuwen had men op het platteland, bij de herders en de boeren, een veelzijdige hond nodig. Een manusje van alles, die weinig eisen stelde en aangepast was aan het harde en karige bestaan van die tijd. Uit die generaties is uiteindelijk de
Hollandse Herdershond ontstaan, zoals wij die nu nog kennen. Deze achtergrond verklaart de oorsprong van de karaktereigenschappen, die tot de dag van vandaag vrijwel dezelfde gebleven zijn.

Een wolf of een hyena?

Een niet zo bekende hond en dat is hij ook nooit echt geweest. Menig trotse eigenaar die met zijn pup over straat loopt zal moeten vertellen aan een toevallige voorbijganger welk ras hij aan het riempje heeft.
Vooral als het een jonge langhaar betreft kunnen kinderen heel onschuldig vragen “Is dat een wolf of een hyena?”. Een bekende kynoloog schreef al in 1910 over de Hollandse herder: . & ..het meest in uiterlijk den wolf nabijkomend.. Dit klopt natuurlijk niet helemaal, maar er is wel een ander aspect waaruit blijkt dat de Hollander wel degelijk nog trekjes heeft van zijn wilde voorvader.

Opvoeding

Door zijn karaktereigenschappen heeft hij een consequente opvoeding nodig, met name ook om deze eigenschappen in de juiste richting te kunnen ontwikkelen. Het is niet nodig hard op te treden. Hij is zeer stemgevoelig en gevoelig voor stemmingen in huis. Een boos . nee. of foei. zal meer indruk maken dan een ruk aan een slipketting. In alle delen van ons land zijn Kynologenclubs waar gehoorzaamheidscursussen gevolgd kunnen worden of andere takken van hondensport, zoals Gedrag & Gehoorzaamheid, behendigheid, fly-ball, e.d.

De Hollander leert snel en kan daardoor vrij snel tekenen van verveling vertonen. Zorg daarom voor variatie in de oefeningen. De hond vraagt een omgeving waarin wat de beleven valt, zonder dat zal hij niet alert, vrolijk en actief zijn. Lange wandelingen, naast de fiets, met de baas mee in de auto, hij zal alles waarderen en zich tot een fijne kameraad ontwikkelen.

Karakter

De rasstandaard zegt over het karakter o.a.: aanhankelijk, gehoorzaam, volgzaam, waakzaam, paraat, zeer trouw en betrouwbaar. Ook komen we in de algemene beschrijving de term met intelligente uitdrukking en levendig temperament tegen.

En deze intelligentie mag niet onderschat worden. Wolven leven in roedels met een roedelleider. De overige dieren in de groep hebben ieder hun eigen plaats, de zogenaamde rangorde. Onze Hollander heeft ook nog een sterk gevoel voor leiding en rangorde. Het is niet een hond voor iedereen. Hij heeft een duidelijke leiding nodig. Ontbreekt die leiding dan zal hij zelf het heft in pootjes nemen. Is hem dat kwalijk te nemen? Eigenlijk niet.

Hier komen de eigenschappen weer naar voren die hij bij het vroegere werk nodig had. Er is een verhaal bekend van een Hollander die geheel zelfstandig een kudde, door de boer pas gekochte, lammeren weer thuis bracht. Dan heb je als hond toch wel wat in je mars!

De rasstandaard

Een rashond is een hond die voldoet aan de rasstandaard. De rasstandaard beschrijft de kenmerken van een ras. Dit gebeurt al sinds 1900. Dankzij de rasstandaard lijken alle honden binnen een ras sterk op elkaar, niet alleen in uiterlijk, maar met name in karakter en gedrag.

De Hollandse Herdershond is één van de negen erkende Nederlandse hondenrassen en behoort tot de authentieke landbouwhuisdierrassen van ons land. Er zijn 300 erkende rassen, de FCI heeft deze rassen verdeeld in groepen. De Hollandse herder behoort tot Rasgroep 1 Herdershonden en Veedrijvers, sectie 1, FCI nummer 223.

De rasvereniging

De Nederlandse Herdershonden Club, NHC. is in 1898 opgericht en een van de oudste rasverenigingen in ons land. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch, nestdagen en lezingen. Er is een Fokkerijadviescommissie (secties Korthaar, Langhaar en Ruwhaar), dek- en geboorteberichten worden gepubliceerd, een clubblad wordt uitgegeven en er zijn kringgroepen waar met de Hollander getraind kan worden (bijv. G & G, Reddingshond, IGP, UV en speuren). In 1998 is het Jubileumboek uitgegeven met veel gegevens over o.a.: de geschiedenis, het karakter en opvoeding van de Hollander.

Meer informatie

Secretaris NHC
Tel.: 06 217 00 705
E-mail: secretaris@hollandseherder.nl

Dek- en geboorte berichten:
Tel.: 06 505 40 498
E-mail: dekkingen.en.geboorten@hollandseherder.nl

De Nederlandse herdershonden club is door de Raad van Beheer een erkende rasvereniging voor Hollandse Herders. En behartigt de belangen van de variëteiten korthaar, langhaar en ruwhaar