Inventarisatiekeuring

Inventarisatiekeuring

Artikel 7.1.1. van het VerenigingsFokReglement stelt als eis dat fokdieren na het bereiken van de leeftijd van 9 maanden tenminste één maal schriftelijk zijn beoordeeld.

a. op een door de NHC georganiseerd evenement door een voor het ras bevoegde keurmeester en minimaal de beoordeling “totaalbeeld voldoende” hebben ontvangen.
Als het evenement een NHC kampioenschapsclubmatch is, dient minimaal de kwalificatie “goed” te zijn ontvangen.
b. of op een Kampioenschapsclubmatch of tentoonstelling door een voor het ras bevoegde en door de NHC erkende (Nederlandse) keurmeester en daar minimaal de kwalificatie “goed” hebben ontvangen.

Voor eigenaren van reuen en teven die geen schriftelijk keurrapport van hun hond hebben, maar hun hond wel voor de fokkerij willen inzetten, bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de inventarisatiekeuring.
Deze inventarisatiekeuring komt dan in de plaats van de in 7.1.1 a en b van het VFR genoemde keuringen.

De inventarisatiekeuring staat open maar is niet verplicht voor fokdieren die al voldoen aan de eisen uit bovengenoemd artikel en verandert daar ook niets aan, maar door de uitgebreide beschrijving die door twee keurmeesters van de hond wordt gemaakt, geeft deze keuring belangrijke informatie voor fokkers en Fokkerijadviescommissie.

Aankomende keuringen