Inventarisatiedag 15 september 2007 te Uden

Ruwharen  
Keurmeester: E. Bakker
    Aegir v. Brabantstad
 – Mevr. H. Savelbergh
    5,5 jaar. Voldoende mannelijk type. Stevig hoofd, mooi donker oog. Goed
    gedragen oren. Compleet scharend gebit. Lippigment kon sterker. Goede
    halslengte. Ruglijn kon sterker. Bekken helt wat sterk. Staart iets aan de
    korte kant. Voor goed gehoekt. Kniehoeking kon beter. Goede ribwelving en
    onderbelijning. Gangwerk: iets breed voor. Mocht meer stuwen. Goede
    staartdracht. Vacht is nogal zacht. Zeer vriendelijke hond.
         
    Baron v. Neerlands Pracht – F. v. Gennip
    5 jaar. Goede maat. Mannelijk type. Goed hoofd. Compleet schaargebit.
    Vlakke schedel. Goede stop. Hoofd niet geheel parallel. Goed gedragen en
    gevormde oren. Oog voldoende donker. Mooie hals-rugbelijning. Rastypische
    hoekingen. Recht front. Voldoende stevige bone. Goede voeten. Vacht van
    goede kleur en kwaliteit. Gaat vlot, zou iets meer stuwkracht kunnen
    hebben achter. Correcte staartlengte en -dracht. Prima gedrag.
         
    Cosmo-Stachys v. Neerlands Pracht – P.J.M. Bodifee
    Vrolijke onstuimige hond van ruim 2 jaar. Door de royale vacht toont hij
    nogal massaal. Stevig mannelijk hoofd met prachtig oog. Iets korte
    voorsnuit. Lippigment mocht sterker zijn. Mooi gedragen kleine oren. Prima
    compleet schaargebit. Voldoende halslengte. Rechte rug. Borst mocht nog
    wel iets dieper worden. Stevige bone. Draait voorvoeten iets uit.
    Voldoende hoekingen. Goede ribwelving. Iets sterk hellend bekken. Mooie
    harde vacht. Houdt in hij het gaan, vooral achter. Goede staartlengte en
    -dracht. Vriendelijke hond.
         
    Daisy-Prinses v. Neerlands Pracht – Mw. H. Huisman
    Bijna 2 jaar. Vrouwelijke teef met een gestrekt hoofd, dat nog niet geheel
    parallel is. Goede gedragen oren. Mooi donker oog, dat goed gevormd is.
    Goed pigment. Krachtig compleet schaargebit. Mooie halslengte, rug mag nog
    iets strakker. Front nog niet geheel recht. Goede bone. Goede voeten.
    Voldoende hoekingen. Staart iets te kort. Iets te lang in de lendenen en
    de borst moet iets dieper. Mooie vachtkwaliteit. Gaat vlot. Staartdracht
    nog in orde. Iets teveel polsactie. Ze heeft er bezwaar tegen om betast te
    worden.
         
    Donar-Derk v. Neerlands Pracht – Mw. W. van Dam
    Bijna 2 jaar. Reu van goede maat met een mannelijk hoofd, dat iets
    gestrekter zou mogen zijn. Mooi donker oog, prima gedragen en gevormde
    oren. Compleet schaargebit. Goede halslengte. Ruglijn kon sterker. Bekken
    helt wat sterk.; Goede ribwelving en borstdiepte. Prima bone. Nogal
    spaarzaam geboekt. Mooie vachtkwaliteit. Gaat harmonisch met iets veel
    polsbeweging en hoge staartdracht. Had enige bezwaren om betast te worden.
         
    Rodo-Rocky v.d. Bothof – G.M. Onstenk-v.d. Schaaf
    1,5 jaar. Jonge reu van mooi type. Mooi hoofd. Donker oog met leuke
    expressie. Goed gedragen en gevormde oren. Krachtig schaargebit. Mooie
    lange hals, rug zou rechter mogen. Goede ribwelving. Borst moet nog dieper
    worden. Prima hoekingen. Staartlengte in orde. Goede benen en voeten.
    Mooie harde vachtkwaliteit. Prima garnituur. Kleine witte borstvlek. Gaat
    vlot maar moet achter nog krachtiger worden. Speelse vrolijke hond.

Ruwharen  
Keurmeester: M. v. Viegen-Rappange
    Alex-Its v.‘t Smalenbroek – R. v. Winsen
    4,5 jaar oude, zeer ras- en geslachtstypische reu. Mooi van verhoudingen.
    Prachtige stevige warrelige vacht. Mooi reuenhoofd, goede stop. Goed
    geplaatst en gevormd oog, mag iets donkerder. Prima gevormd en geplaatst
    oor. Compleet tanggebit. Goed gehoekte voorhand, weinig voorborst. Mooi
    ontwikkeld lichaam. Mooie hals/rugbelijning. Goed liggend bekken. Goede
    hoeking achter. Goede staartlengte. Gaat met goede paslengte, krabt
    rechtsachter. Prima gedrag.
         
    André Rieu v.d. Vinkenburcht – C. Grandiek
    2,5 jaar oude reu. Zeer grote reu. Goede warrelige vacht. Goed geslachts-
    en rastype. Mooi mannelijk hoofd. Neus kon fractie langer. Goed gevormd
    oog, mag iets donkerder. Oren goed gedragen, binnenbelijning niet geheel
    strak. Compleet schaargebit. Voor te steil in hoeking. Mag meer voorborst
    hebben. Goed ontwikkeld lichaam. Bekken helt te veel. Goede staart. Gaat
    met goede paslengte. Goed gedrag.
         
    Jan’s Swieber v. Inlands Akker – R.M. Vermaat
    12 maanden oude grote reu. Goed van verhoudingen. Nog een echte pup.
    Donkere warrelige vacht met witte borstvlek. Al mannelijk hoofd. Goed
    parallellisme. Goede stop, wel breed. Goed gevormd, geplaatst oog net
    voldoende donker. Oog randjes zijn kaal. Grote oren goed van vorm.
    Compleet schaargebit met grote elementen. Voor steil in hoeking, weinig
    voorborst Borst al diep genoeg. Achter passend gehoekt. Goede staart en
    staartaanzet. Goede voeten. Rug kan strakker. Gaat met lange pas, maar is
    voor nog erg los. Vriendelijk en speels gedrag.
           
    Ole-Its v.d. Bothof
 – H.G.A. Jansen
    4 jaar oude reu. Goed geslachts- en rasstype. Goed van verhoudingen. Mooie
    warrelige vacht, goed van structuur. Mooi hoofd. Goed parallellisme. Goede
    stop. Mooi gevormd, geplaatst oog, goed van kleur. Goed gevormde lange
    oren. Compleet schaargebit. Goede hals/rugbelijning. Goede schouder,
    opperarm wat kort. Voorborst aanwezig. Goed lichaam. Achter goed gehoekt
    Goed liggend bekken. Staart gecoupeerd door ongeluk. Gaat met middelgrote
    pas, toch wat polsheffing. Vrolijk uitbundig gedrag.
         
    Pelle-Ids v.d. Bothof – W. Hermsen
    2,5 jaar oude middelgrote reu. Trimrijpe stevige warrelige vacht, witte
    borstvlek. Goede lengte verhoudingen in hoofd. Goede stop. Mooi gevormd
    geplaatst oog, mooi van kleur. Goed geplaatst oor, vorm door overvloedig
    haar niet te beoordelen. Voor matig gehoekt, weinig voorborst. voldoende
    lichaam. Achter rastypisch gehoekt. Goede staart en staartdracht. Bekken
    helt teveel. Gaat met korte pas met teveel polsheffing. In wezen goed
    gedrag.
         
Langharen  
Keurmeester: E. Bakker
    Andra Astra v.h. Fluitekamp
 – M.A.J. Ros-v.d. Zwart
    4 jaar. teef van goede maat en verhoudingen. Mooi vrouwelijk hoofd, dat
    iets rond van schedel is. Goed gedragen oren van goede maat. Mooi bruin
    oog. Compleet schaargebit. Goed pigment. Goede hals-ruglijn. Bekken helt
    wat sterk. Prima hoekingen voor en achter. Goede voorborst en borstdiepte.
    Mooi recht front. Prima bone en voeten. Vacht van mooie kwaliteit en
    kleur. Gaat vlot en soepel met goede staartdracht. Rustig vriendelijk
    gedrag.
         
    Girang – E.G.M. & J.L. de Rapper
    Ruim 3 jaar. Vrouwelijk wat gestrekt gebouwde teef. Hoofd met krachtige
    voorsnuit. Wat weinig stop. Iets teruglopende schedel. Middelbruin oog.
    Goed gedragen kleine oren. Goede halslengte. Goede ruglijn. Keurig recht
    front. Goede hoekingen. Prima ribwelving. Mooie vacht. Goede staartlengte.
    Gaat prima met goede staartdracht. Rustige vriendelijke hond. Compleet
    scharend gebit.
         
    Gjeter – J.L. & E.G.M. de Rapper
    ruim 3 jaar. Mannelijke reu van goed type en mooie verhoudingen.
    Hoofdbelijning kon wat strakker zijn, mooie klein gedragen oren. Goed
    geplaatst bruin oog. Compleet schaargebit. Lippigment zou wat uitgebreider
    kunnen zijn. Prima lichaam., correcte ribwelving. Goed bone. Rastypische
    hoekingen. Mooie vachtkwaliteit en kleur. Gaat vlot en soepel met correcte
    staartdracht. Prima gedrag.
         
    Kamiel Kay v. Oscarli – T.A. Scherbeyn
    Tenger gebouwde reu met voldoende mannelijk hoofd, waarvan de schedel
    vlakker mocht zijn. Prima gedragen oren. Middelbruin oog. Compleet
    scharend gebit. Goede lichaamsverhoudingen en ribwelving. Borst zou dieper
    mogen. Mooie schuine schouders. Voldoende achterhandhoeking. Goede staart.
    Vacht van mooie kwaliteit en kleur. Gaat vlot met goede staartdracht.
    Prima gedrag.
         
    Kobus v. Oscarli – R.R.Y.M. Dijk & S. v.d. Waal
    3 jaar. Krachtige reu, waarvan het hoofd wel passend is, maar iets
    gestrekter zou kunnen. Stop zou wat minder mogen en de schedel vlakker.
    Prima gedragen kleine oren. Oog van mooie kleur en vorm. Prima scharend
    compleet gebit. Iets losse lippen. Goed pigment. Stevig bone en goede
    voeten. Mooie bovenbelijning. Prima lichaam, goede hoekingen. Goede
    staartlengte. Vacht van mooie kwaliteit en kleur. Gaat met mooie rechte
    rug en ruime pas. voor nogal wijd. Rustig vriendelijk gedrag.
         
    Zerbinetta v.d. Tiendschuur – F.F. van Dijk-Krantz
    2 jaar. Vrouwelijk teefje met een mooi hoofd. Correcte stop met mooie
    vlakke schedel. Goede onderkaak. Goed gedragen kleine oren. Donker schuin
    geplaatst oog. Compleet scharend gebit. Mooie bovenbelijning. Prima
    hoekingen. Recht front. Goede bone. Keurige voetjes. Staart te kort. Mooie
    vacht met warme kleur. Gaat vlot en ruim met goede staartdracht. Gaat iets
    wijd voor en achter. Super gedrag.
         
    Zinderella Zafira v.h. Fluitekamp – M.A.J. Ros-v.d. Zwart
    20 maanden. Vrouwelijk teefje van goede maat. Mooi hoofd wat rond in de
    schedel. Goed gevormd bruin oog, oren iets groot. Oren iets breed
    gedragen. Compleet scharend gebit. Goed pigment. Keurig recht front. Prima
    bone. Goede hals-ruglijn. Prima voorborst. Goede hoekingen voor en achter.
    Staart te kort. Vacht van mooie kleur en kwaliteit, mist nu wat onderwol.
    Gaat vlot en soepel met goede staartdracht. Vriendelijk rustig gedrag.
         
    Zoëy v.d. Tiendschuur – S. Jurriansen
    2 jaar. Vriendelijk reu met een mannelijk hoofd. Vrij diepe stop. Neuslijn
    niet geheel recht, schedel mocht vlakker. Middelbruin oog. Goed gevormde
    oren. Compleet scharend gebit. Goed gebouwd. Prima lichaam en bespiering.
    Staart mocht iets langer. Mooie rechte rug. Vacht van mooie kwaliteit en
    kleur. Gaat vlot, iets wijd achter. Goede staartdracht. Super gedrag!
         
    Zoran v.d. Tiendschuur – H. Bannink
    2 jaar. Reu van goede maat en verhoudingen. Mooi gevormd hoofd met prima
    oordracht. Mooi donker oog. Schaargebit, mist P2 rechtsonder. Goed
    pigment. Mooi gedragen en gevormde oren. Mooie boven- en onderbelijning.
    Prima hoekingen. Goede ribwelving. Vacht van goede kwaliteit, mist
    momenteel wat onderwol. Mooi recht front. Goede staartlengte. Goede
    staartdracht. Gaat vlot en met afzet, voor iets los. Vriendelijk en attent
    gedrag.
         
    Zowiezo v.h. Fluitekamp – M. Melkert
    20 maanden. Heel mooi type. Mooi hoofd met perfecte stop. Goed gevormd
    bruin oog. Prima gedragen grote oren. Compleet scharend gebit. Goed
    pigment. Mooie bovenbelijning. Iets rond van rib. Prima hoekingen. Goede
    staartlengte. Vacht van goede kleur. Momenteel wat kort. Vlot gangwerk,
    iets breed in front. Prima staartdracht. Vriendelijk rustig gedrag.
         
Langharen  
Keurmeester: M. v. Viegen-Rappange
    Afi Flair uit het Geffesveld
 – J. Paashuis & D. Jagers
    Prima ras- en geslachtstypische teef. Mooie maat. Prima kleur en stroming.
    Mooie structuur van de vacht. Vrouwelijk hoofd, goede verhouding. Goed
    geplaatst en gevormd oog, kan iets donkerder, mooie vlakke schedel. Goed
    gevormd en geplaatst oor. Correct schaargebit. Mooie hals/rugbelijning.
    Schouder en opperarm wat steil. Weinig voorborst, voldoende borstdiepte.
    Achter voldoende, rastypisch gehoekt. Bekken helt iets teveel. Goede
    staart en staartdracht. Vlot gangwerk met goede paslengte. Is in voorhand
    (nog) te los. Draait in stand voeten uit. Goed gedrag.
         
    Anna’s Benno Aak v. Inlands Akker – H.J.A.M. Wouters-Beenen
    Ruim 1,5 jarige reu. Goed rastype. Goede lichaamsverhoudingen. Prachtige
    kleur. Goede structuur vacht. Toch een mannelijk hoofd, niet grof. Hoofd
    goed van verhouding, goede stop. Schedel licht gerond. Prima oog kan iets
    donkerder. Goed gevormd en geplaatst oor. Correct gebit. Mooie
    hals/rugbelijning. Bekken helt teveel. Voor en achter harmonisch gehoekt.
    Goede voorborst. Lichaam moet nog uitzwaren. Sterke rug. Goede staart.
    Vlot gangwerk, goede paslengte. Gaat voor wat wijd. Prima gedrag.
         
    Faimshey’s Cailin Doerack – C.R. Kranen & J.C. v. Buuren
    Anderhalf jarige oude reu met een goed kosthuis. Prachtige gestroomde
    vacht, goede structuur. Mannelijk hoofd. Goede schedel, goede stop. Goed
    gevormd oog, licht hazelnootkleurig, mag donkerder. Goed gevormd oor, wat
    wijd gedragen. Voor prima gehoekt, goede voorborst, goede borstdiepte.
    Achter voldoende gehoekt bekken helt iets teveel. Staart mag fractie
    langer en wordt wat te hoog gedragen. Prima gangwerk met grote pas. Goed
    gedrag.
         
    Faimshey’s Cailin Durske – M.C.J.P. Vermeeren & J.M.A.Vreman
    Anderhalf jaar oude teef. Goed ras- en geslachtstype. Goed van
    verhoudingen. Mooie vacht, mooie stroming. Mooi hoofd, goed van
    verhoudingen. Mooie vlakke schedel. Mooi oog, hazelnootkleurig. Goed
    gevormd geplaatst oor. Compleet schaargebit. Voor en achter harmonisch
    gehoekt. Al goed lichaam, rug moet sterker. Bekken helt licht. Goede
    staart en staartdracht. Prima gangwerk met lange pas. Ze krabt iets. Heel
    vriendelijk gedrag.
         
    Melle v.d. Sylvester Stee – J. v.d. Molen & N.J. Ykema
    Reu van bijna 2,5 jaar. Harmonisch gebouwd. Mooie vacht en kleur. Mooie
    hals/rugbelijning,. Neus/schedel 1:1. Stop mag wat vlakker. Goed gevormd
    oog, goed geplaatst, moet donkerder. Goed oor, krap scharend gebit.
    Compleet gebit. Voor goed gehoekt, achter rastypisch gehoekt. Bekken helt.
    Goede staart. Vlot vloeiend gangwerk met lange pas. Vriendelijk geduldig
    gedrag.
         
    Minanthe’s Thyynilä-Sessy – A.M.Th. Praat
    Rastypische teef van 14 maanden. Mag iets langer in lichaam zijn. Goede
    stroming, goede structuur van de vacht, maar iets zacht. Goede
    hals/ruglijn. Prachtig tevenhoofd. Goed van verhoudingen. Prima stop.
    Prima oog, kleur kan fractie donkerder. Goed gevormd en gedragen oor.
    Correct gebit. schouder ligt steil. Goed opperarm, voldoende voorborst.
    Lichaam moet zich nog ontwikkelen. Bekken helt teveel. Achter rastypisch
    gehoekt. Goede staartlengte en staartdracht. Loopt graag in telgang. Bij
    draf, korte pas en los in voorhand. Speels en vriendelijk gedrag.
         
    On Y Parle’s Ostara Neelie – W.M.J. Hopman
    Teef van 2,5 jaar. Goed geslachtstype. Mooie gestroomde vacht. Goed hoofd.
    Mooie volle voorsnuit. Goede verhoudingen, goede stop. Goed oog en
    oogkleur. Goed gedragen oor, goede rug. Voor erg steil. Weinig voorborst,
    lichaam moet nog uitzwaren. Bekken helt. Achter rastypisch gehoekt. Goede
    staartlengte aan het eind haakje. Gaat met mooie paslengte. Voor sporend,
    achter iets koehakkig. Prettig goed gedrag.
         
    Stemma’s Aitoo-Xaya – H.H.P. Mocking
    Rastypische teef, die bijna vierkant is. Mooie stroming, goede
    vachtstructuur. Aantrekkelijk vrouwelijk hoofd, mooie volle snuit, goed
    van verhoudingen. Goede schedel, prima oog en kleur. Goed gevormd oor,
    prima gedragen. correct gebit. Prima gehoekte voorhand, goede voorborst.
    Al goed lichaam. Bekken helt teveel. Achter goed gehoekt. Goede staart.
    Lichtvoetig gangwerk, goede paslengte. Prachtig bespierd. Prima gedrag.
         
    Ylva v.d. Tiendschuur – F.F. van Dijk-Krantz
    Zeer ras- en geslachtstypische teef, erg donker gestroomd. Vrouwelijk mooi
    gevormd hoofd. Goede snuitlengte. Prima stop. Schedel loopt iets terug.
    Prachtig gevormd en geplaatst oog. Goed gevormd en goed gedragen oor.
    Correct gebit. Goede hals-ruglijn. Bekken helt teveel. Schouder ligt wat
    steil. Goede lengte opperarm. Goede rechte benen. Mooi gesloten voetjes.
    Goede borstdiepte. Achter rastypisch gehoekt. Goede staartdracht en
    lengte. Vlot gangwerk met goede paslengte, maar kan krachtiger. Prima
    gedrag.
         
Kortharen  
Keurmeester: E. Bakker
    Owen-Kobus v.d. Nourkim
 – L.L.G. Egging
    Flinke reu van 14 maanden, die nog volop in ontwikkeling is. Hoofd van
    goede lengte maar nog niet geheel parallel. Kan de oren goed dragen. Oog
    van goede kleur, mooi geplaatst. compleet schaargebit. Kon iets meer
    halslengte hebben en een betere voorhandhoeking. Stevig lichaam. ruglijn
    kon strakker. Voldoende achterhoeking. Goede staartlengte. Licht
    gestroomde vacht van goede kwaliteit. Donker masker. Mooi recht front.
    Loopt vlot maar met wat korte pas. Prima gedrag.