31 oktober 2009 mw. M. v. Viegen

Inventarisatiedag te Heteren 31-10-2009. Keurmeester: Mevrouw M. v. Viegen-Rappange

Langharen
    Brontë
 – S. Quick
    Gebit: compleet. Testikels: ja. Goede lichaamsverhoudingen, prachtig
    gestroomde vacht, masker ontbreekt. 3 jaar oude massieve reu, goed type,
    goed geslachtstype, reuenhoofd met geronde schedel, goede lengte
    voorsnuit, iets rond, middelbruin oog, prima gevormd en gedragen oor,
    gebit twee tandjes ondervoorbijtend. Voor prima gehoekt, voldoende
    voorborst, goed ontwikkeld lichaam, rug kan wat sterker, bekken helt
    teveel, achter voldoende gehoekt, staart voldoende lang met iets spanning
    erop, door blessure aan linker achterknie is het gangwerk niet te beoordelen.
    Wat onrustig maar erg vriendelijk gedrag.
    Brenna – J. v. Hijum & Y. v. Hijum-Bolwijn
    Gebit: correct. 3 jaar oude teef van een uitmuntend rastype en
    geslachtstype, flinke maat, goed gevormd tevenhoofd, goede lengte
    verhoudingen, goed gevormd middelbruin oog, mag iets schuiner, prima oor,
    voor en achter harmonisch gehoekt, goed ontwikkeld lichaam, voldoende
    vaste rug, bekken helt te veel, goede staartlengte en -dracht, mooie
    rastypische vacht, prachtige stroming. Heel vriendelijk gedrag.
    Vandale –   
    Gebit: correct. Testikels: ja. 5 jaar oude rastypische reu, voldoende
    geslachtstype, zou in lichaam fractie langer mogen zijn, prachtig
    reuenhoofd, lange neus, vlakke schedel, goede stop, mooi parallellisme,
    goed, iets licht oog, goed gevormde oren, mogen iets hoger gedragen
    worden, schouder ligt te steil, mooi opperarm, prima voorborst, achter
    rastypisch gehoekt, goede rug, voldoende bekkenligging, voldoende
    ontwikkeld lichaam, goede staartlengte met iets spanning. Uitmuntend
    gedrag. Kan wegens blessure niet draven.   
    Macho Maurits v.h. Eigen Land – R. Veltman
    Gebit: correct. Testikels: ja. 2,5 jaar oude reu, goed rastype, mag iets
    gestrekter in lichaam, goed reuenhoofd, goede verhoudingen, schedel wat
    gewelfd, prima gevormd, geplaatst middelbruin oog, mooi attent oortje,
    schouder ligt steil, weinig voorborst, lichaam moet zich nog ontwikkelen,
    goede rug, bekken helt teveel, goede staart, achter iets teveel hoeking,
    in gangen los en heeft de neiging voor te steppen, mooi aanliggende vacht,
    erg donker van kleur, kale oograndjes. Heel vriendelijk gedrag.
    Maxima de Mooye v.h. Eigen Land – C.M. Vreeken
    Gebit: correct. 2,5 jaar oude vrij kleine teef, goed rastype, mag iets
    langer in lichaam, vrouwelijk hoofdje met goede verhoudingen, mag iets
    meer opvulling onder de ogen, mooi gevormd en geplaatst middelbruin oog,
    prima oortjes, schouder ligt wat steil, voorborst niet waarneembaar, goed
    opperarm, staat op rechte benen, sterke rug, wat vlak in rib, sterk
    hellend bekken, achter prima gehoekt, prima staart, loopt vlot met goede
    paslengte, prima gedrag.
    Mieterse Meatrix v.h. Eigen Land – T. de Goeij
    Gebit: correct. 2,5 jaar oude rastypische teef, goed geslachtstype, lief
    tevenhoofdje, mooi gevormd, schuin liggend middelbruin oog, goede
    lengteverhoudingen en hoofd, mooi gevormd en gedragen oortje, voor prima
    gehoekt, voldoende voorborst, goede rug, bekken helt sterk, achter
    rastypisch gehoekt, staart mag fractie langer, vacht staat wat uit en is
    krullerig, goede stroming, heeft goed kosthuis. Ze gaat vlot met ruime
    pas door de ring. Zeer vriendelijk gedrag.
    Anna’s Corvin v. Inlands Akker – Mw. A. Eckermann
    Gebit: correct. Testikels: ja. 1 jaar oude reu van een goed rastype en
    geslachtstype, prima lichaamsverhoudingen, mannelijk hoofd, goede stop,
    gewelfde schedel, goed gevormde ogen, iets licht van kleur, toont wat lip,
    goed oor, voor en achter voldoende harmonisch gehoekt, goede rug, lichaam
    moet zich nog ontwikkelen, voldoende voorborst, bekken helt iets teveel,
    goede staartlengte, mooi aanliggende vacht, donker maar voldoende
    gestroomd. Gaat vlot en regelmatig door de ring, iets meer stuwkracht mag.
    Vriendelijk gedrag!
    Anna’s Brina Basra v. Inlands Akker – R.B. Spanjersberg
    Gebit: correct. 4 jaar oude zeer rastypische teef van goed geslachtstype,
    mooi gevormd tevenhoofd, goed parallel, mooi lange neus, prachtig bruin
    oog, prima oor, voor en achter voldoende harmonisch gehoekt, strakke rug,
    bekken iets te hellend, staart mag iets langer, voldoende voorborst,
    voldoende ontwikkeld lichaam, mooie aanliggende vacht, prima stroming,
    draait in stand voor en achter de voeten uit, gaat met een prachtig
    gangwerk door de ring, een voorbeeld voor de Hollandse herder. Prima gedrag!
    Amigo Veunis for Song Dog – R. Ballhaus
    Gebit: correct. Testikels: ja. 2 jaar oude rastypische reu, goed
    geslachtstype, zeer aantrekkelijk hoofd, mooie stop, mooie lange neus,
    prima gevormd en geplaatst donkerbruin oog, mooi gevormd en gedragen
    oortje, voor goed gehoekt, goede rug, bekken helt teveel, achter iets
    teveel hoeking, lichaam moet zich nog ontwikkelen, goede staart, draait in
    stand voorvoeten uit, gaat vlot maar trekt achter de hakken op, mooie
    aanliggende vacht met goede stroming. Prima gedrag.
    Amirah Veunis for Song Dog – R.R.Y.M. v. Dijk & S. v.d. Waal
    Gebit: correct. 2 jaar oude zeer rastypische teef met goed geslachtstype,
    fraai tevenhoofd, mooie stop, vlakke schedel, prachtig oog, prima oortjes,
    voor prima gehoekt, voldoende voorborst, goed lichaam, achter goed
    gehoekt, goede rug, bekken helt iets teveel, draait in stand voor de
    voeten uit, gaat vlot, ruim uitgrijpend door de ring, voor iets wijd,
    goede staartlengte en -dracht, mooi aanliggende vacht met mooie stroming.
    Rustig en vriendelijk gedrag!
    Ashanti Veunis for Song Dog – S. Scipio
    Gebit: correct. 2 jaar oud teefje van een goed ras- en geslachtstype, goed
    tevenhoofd, goede stop, mooi parallellisme, prachtig oog, goed gedragen en
    gevormde oortjes, steile schouder, wat weinig voorborst, mooie strakke
    rug, goed liggend bekken, lichaam moet zich nog verder ontwikkelen, achter
    iets teveel hoeking, goede staartlengte met spanning erop. Gaat vloeiend
    maar trekt achter de hakken wat op. Draagt staart scheef. Aanliggende
    vacht, goede structuur en stroming. Prima gedrag.
    Apache Arendsoog v.d. Tiendschuur – E. van Eijck
    Gebit: correct. Testikels: ja. 3 jaar oude reu van goed rastype, goede
    lichaamsverhoudingen, aantrekkelijke verschijning, goed reuenhoofd met
    goede stop, mooie neuslengte, praktisch parallel, prachtig oog, goed
    gevormd wat wijd gedragen oor, toont wat lip, schouder ligt wat steil,
    voldoende voorborst, lichaam moet nog uitzwaren, iets hellend bekken,
    sterke rug, achter goed gehoekt, prachtig bone, goede staartlengte met
    spanning erop, aanliggende vacht met mooie stroming, gangwerk erg los en
    onrustig, gooit voor de benen op. Prettig, vriendelijk gedrag.
    Trajectum ad Mosam Amber’s Ciara – C.P. Vugts
    Gebit: correct. 2 jaar oude teef, flinke meid, prima ras- en
    geslachtstype, zeer vrouwelijk hoofd, lange neus, mag iets meer opvulling
    onder de ogen, goed gevormd en geplaatst, wat licht oog, prima oortje,
    voor en achter harmonisch gehoekt = rastypisch, mooie sterke rug, iets te
    hellend bekken, goede staart, laat mooi, regelmatig uitgrijpend gangwerk
    zien. aanliggende vacht en prachtige stroming. Vriendelijk gedrag, maar iets verlegen.   
    Beau Kazan v.d. Limburgse Bodem – M. van Everdingen & A.K. v. Zeben
    Gebit: correct, rechtsonder 2 keer P1. 5 jaar oude rastypische reu van
    goede verhoudingen, prima geslachtstype, uitgesproken reuenhoofd, iets te
    diepe stop, een wat geronde schedel, mooi gevormd, geplaatst, iets te
    licht oog, goede oren, tikje wijd gedragen, mooie lange neus. Voldoende
    harmonisch gehoekt, sterke rug, te hellend bekken, weinig voorborst, goed
    lichaam, goede staartlengte, met wat spanning erop. Aanliggende vacht,
    mooie kastanjerode stroming. Trekt tijdens het gaan de hakken op, wat
    korte paslengte. Prima gedrag, rustig.
    Charon Hades v.d. Limburgse Bodem – S. Sanders
    Gebit: correct. Testikels: ja. 19 maanden oude reu van prima ras- en
    geslachtstype, prachtig hoofd, mooie stop, goede schedel, prima gevormd en
    gedragen oor, mooi gevormd en geplaatst oog, dat iets donkerder mag, prima
    voorhandshoeking, voldoende voorborst, lichaam moet zich nog ontwikkelen,
    bekken helt teveel, achter fractie teveel gehoekt, prima staart, soepele,
    vlotte gangen met stille rug waarbij hij achter iets meer mag strekken. prima gedrag!
    Aspehaugens Bravo Aramis Silverboy – W.J.M. Oostrum & R. Bremmer
    Gebit: correct. Testikels: ja. 2 jaar oude reu van een prachtig rastype,
    goed geslachtstype, prima gestrekt hoofd, goed parallellisme, goede neus,
    toont wat lip, prachtig geplaatst en gevormd donker oog, mooi gevormd en
    gedragen oor, goede bone, voor en achter harmonisch gehoekt, rug kan
    sterker, goed liggend bekken, goede staartlengte, prima aanliggende vacht
    met grove vachtstructuur, mooi regelmatig gestroomd, mist masker.
    Regelmatig mooi vloeiend gangwerk met prima paslengte. Prima vriendelijk gedrag.
    Cybèle de la Horde d’Artemis –   
    Gebit: correct. 2 jaar oude grote teef van een goed rastype, goed hoofd,
    goed van verhoudingen, mooi geplaatst, donker oog, goed gevormd klein oor,
    voor prima gehoekt, voldoende voorborst, strakke rug, iets te hellend
    bekken, achter prima gehoekt, goede staartlengte, lichaam goed ontwikkeld,
    aanliggende vacht, goede structuur, voldoende gestroomd, laat een mooi
    regelmatig gangwerk zien met prima paslengte. Ik zag haar graag iets
    langer in lichaam. Prima gedrag!