Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer, de AVG, van kracht. De AVG is de nieuwe Europese privacywet, die de oude Nederlandse privacywet vervangt. De nieuwe wet geeft personen meer recht en onder andere verenigingen als de NHC meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan. Onder de oude wet voerde het bestuur een zeer terughoudend beleid met betrekking tot persoonsgegevens. Dat is onder de nieuwe regelgeving niet anders.

PRIVACYVERKLARING NEDERLANDSE HERDERSHONDEN CLUB *)

Het in deze verklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Herdershonden Club, hierna: de NHC, verwerkt van haar leden, deelnemers, relaties en of anderen.
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 16 juni 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de NHC https://www.hollandseherder.nl bekend gemaakt.
De verklaring is laatstelijk geactualiseerd bij bestuursbesluit van 9 maart 2019.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De NHC kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van de diensten van de NHC en of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, een inschrijfformulier of op een andere wijze aan de NHC heeft verstrekt. De NHC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • telefoonnummer, emailadres, IP-adres;
 • naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens ouders, voorouders en nakomelingen van uw hond(en);
 • uitslagen van uw hond(en) op clubdagen, clubmatches, tentoonstellingen, (fokgeschiktheids)keuringen en andere wedstrijden ter publicatie in het clubblad en of op de website van de NHC;
 • resultaten van (gezondheids)onderzoeken van uw hond(en) ter publicatie in het clubblad en of op de website van de NHC en in Zoo Easy;
 • foto’s van u, uw kinderen en of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in het clubblad, de website en of de Facebookpagina van de NHC. Indien u hiertegen bezwaar hebt, laat dat dan weten door een bericht te sturen naar secretaris@hollandseherder.nl Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop u, uw kind en/of uw hond niet centraal als duidelijk herkenbaar van de actie staan afgebeeld of wanneer er duidelijk werd geposeerd voor de foto. Door het laten nemen van uw portret, het portret van uw kind en/of uw hond gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de reproductie ervan;
 • overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie, telefonisch dan wel op andere wijze verstrekt.

WAAROM DE NHC DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
De NHC verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon, post of email als u daar om verzoekt, en/of om de door u gebruikte diensten van de NHC te verlenen zoals bijvoorbeeld:

 • afhandelen van uw betaling van het lidmaatschap;
 • toesturen nieuwsbrief, clubblad, uitnodigingen cetera;
 • deelname aan activiteiten van de NHC;
 • ten behoeve van (fok)beleid en fokkerijzaken.

HOE LANG NHC GEGEVENS BEWAART
De NHC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
De NHC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien de NHC voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de NHC als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.
Huidige status per 16 juni 2018: De NHC maakt gebruik van diensten van derden, te weten:

 • Dr. van Haeringen Laboratorium B.V., AgroBusinessPark 100, 6708 PW Wageningen; KvK 09112692;
 • Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem; KvK 09116701;
 • Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Emmalaan 16-18, 1075 AV Amsterdam; KvK 40531977;
 • Laboklin NV, Laboratorium voor Klinische Diagnostiek, Verlengde Klinkertstraat 6, 6433 PL Hoensbroek; KvK 63216833;
 • Universiteit van Utrecht, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht; Kvk 30275924
 • Vereniging Voor de Hollandse Herder, Vijfven 3, 1749 DB Warmenhuizen; KvK 400488633;
 • Wageningen University & Research, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen, zijnde het samenwerkingsverband tussen Wageningen University; KvK 092115846 en Stichting Wageningen Research; KvK 09098104;
 • ZooEasy, Hanebalken 227, 9205 CL Drachten; KvK 68800665.

De NHC verstrekt jaarlijks de NAW-gegevens van haar leden aan de kennelclub ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’, waarbij de NHC aangesloten is. Dit is een verplichting voortvloeiende uit het lidmaatschap als erkende rasvereniging bij de Raad van Beheer.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van de NHC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De NHC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de NHC: secretaris@hollandseherder.nl De NHC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De NHC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de NHC maakt gebruik van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De computers met persoonlijke gegevens zijn beveiligd via beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de NHC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de NHC via het emailadres: secretaris@hollandseherder.nl

CONTACTGEGEVENS
De NHC is als volgt te bereiken:
Nederlandse Herdershonden Club
secretaris mw D. Fama
telefoon:  06 2170 0705
e-mail: secretaris@hollandseherder.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK Utrecht nr. 40479010

*) N.B.: per 4 november 2022 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: het e-mail adres secretariaat is gewijzigd in secretaris, daarnaast zijn straat, postcode en woonplaats van de secretaris verwijderd. per 7 november 2022 is Genoscoper Laboraties verwijderd, omdat daar geen persoonsgegevens mee worden gedeeld.
Wijzigingen vastgesteld op de Bestuursvergadering van 17 december 2022.

Deze verklaring kunt hier als PDF downloaden.