Clubblad advertenties

Advertentietarieven NHC 2022 voor het clubblad Allemaal Hollanders

Het NHC-clubblad verschijnt 6 maal per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus,
oktober en december. Het wordt gedrukt op A-4 formaat en verschijnt in full colour.

Advertentie informatie

Zend uw advertentie aan clubblad@hollandseherder.nl

Uw betaling zien wij graag tegemoet op de bankrekening van penningmeester
Nederlandse Herdershonden Club te Hoogvliet

IBAN: NL11 INGB 0000159387 onder vermelding van: advertentie clubblad

U dient de tekst aan te leveren in Word-formaat en de illustratie in JPG-formaat.
Neem voor inlichtingen en opdrachten contact op via e-mail: clubblad@hollandseherder.nl
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.