Testen en fokken

hollandse herder, dutch shepherd, pastor hollandes, berger hollandais, hollandisch schafferhund

Er komen steeds meer testen beschikbaar die je als fokker bij je hond kunt laten doen. Niet alleen de röntgenfoto’s maar ook de ontwikkelingen bij DNA-testen geven ons steeds meer informatie over de gezondheid van je hond en wat je hond aan het nageslacht kan meegeven.
Gezondheidstesten zijn voor de Hollandse Herder niet verplicht, maar dat wil niet zeggen dat het verstandig is om ze dan ook maar niet te laten doen Of te wachten tot er bij een variëteit een erfelijke afwijking vastgesteld wordt die al bij een andere variëteit voorkomt. Al is het alleen maar om als fokker aan de kopers van je puppen te kunnen laten zien dat je je verantwoordelijkheid hebt genomen en zoveel mogelijk hebt gedaan om gezonde puppen geboren te laten worden. Alleen voor de Ruwhaar geldt dat de ogen getest moeten worden volgens het ECVO-onderzoek en dan inclusief de ICAA test.

Welke testen raden wij sterk aan als je met je hond wilt fokken:

 1. Röntgenologische testen
  1.  HD en ED foto’s laten maken en die officieel laten beoordelen door de Raad van Beheer
  2.   Rugfoto laten maken en een verslag bij die foto vragen met daarin of de rug zonder of met afwijkingen is en zo ja welke
 2. Genetische testen:
  1. SDCA1 en SDCA2 als DNA-test om te zien of de afwijking die verantwoordelijk is voor Cerebellaire Ataxie in het genetisch materiaal van je hond voorkomt
  2. DM, de DNAtest om te zien of de afwijking voorkomt die gekoppeld wordt aan Degeneratieve Myelopathie een neurologische afwijking aan de achterhand die op oudere leeftijd naar voren kan komen.  En dan de test op SOD2
  3. de test op von Willebrand type I omdat bij de Langharen deze genetische afwijking is gevonden. Dat de afwijking samenhangt met de bijbehorende ziekte, een stollingsprobleem in het bloed, hebben we niet aan kunnen tonen maar bij het fokken is het sterk aan te raden een drager alleen te combineren met een hond die de afwijking niet in zijn DNA heeft
  4. MyDogDNA, een behoorlijk uitgebreid genetisch profiel van je hond waarbij SDCA1, DM en von Willebrand type I ook getest worden. Het wachten is nu op het toevoegen van de test voor SDCA2

Hoe ga je nu om met een hond die uit een van de gedane testen drager of lijder blijkt te zijn?
Het feit dat je hond drager is van een erfelijke afwijking betekent nog niet dat je niet met je hond kunt/mag/moet fokken. Zoek alleen een partner uit die die afwijking niet heeft en ook niet als drager de aanleg ervoor door kan geven. Dan kunnen de puppen, die van vader én moeder allebei hun deel van het genetisch materiaal doorgegeven krijgen, hooguit weer drager zijn. Want ze hebben alleen van één ouder de afwijking in het DNA kunnen erven.
Deze vererving, autosomaal recessief, geldt alleen voor een afwijking die je niet opmerkt als ze van één ouder komt waarbij dragers ervan geen verschijnselen of ziekte krijgen die aan zo’n afwijking gekoppeld wordt. De resultaten van deze testen helpen ons op een verstandige wijze te fokken zonder honden uit te sluiten.
Uit bovenstaande blijkt dat zowel de eigenaar van de teef als de eigenaar van de reu de verantwoordelijkheid heeft om bij de te maken afspraken over een gepland nest open en eerlijk te zijn over de uitkomsten van de gedane testen.

Dit bericht delen op:

Bericht Categorieën

Aankomende activiteiten

Er worden diverse activiteiten georganiseerd,
zoals de jaarlijkse clubmatch en nestdagen