Vereniging

Nederlandse Herdershonden Club

De rasvereniging voor Kortharige, Langharige en Ruwharige Hollandse Herdershonden is in 1898 opgericht en is daarmee één van de oudste rasverenigingen van Nederland. Bij het 100-jarig bestaan op 12 juni 1998 werd de NHC onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

In 2000 is de NHC als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en alle hieraan verbonden rechten en verplichtingen zijn van toepassing.

Het doel van de vereniging is:

De NHC is lid van de Vereniging Raad van Beheer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40479010

Het bestuur

VOORZITTER

Nellie Nugteren-van den Hooven

SECRETARIS

Daniëlle Fama

PENNINGMEESTER

Aart Heijkamp

BESTUURSLID
DEK- EN GEBOORTEBERICHTEN
EN HERPLAATSING

Francisca Callemeijn-Franssen

BESTUURSLID
REGLEMENTEN

Harrie Panken

BESTUURSLID
SPORTEN MET HONDEN
GEDRAGSTEST

Vacature

Contactgegevens

Op de pagina Samenstelling vereniging vind u alle contactgegevens van het Bestuur.

Mocht u een algemene vraag hebben dan kunt u deze het beste stellen aan de secretaris.

E-mail: secretaris@hollandseherder.nl

Vereniging Kringgroepen

Een Kringgroep stelt zich ten doel de leden van de NHC in haar werkgebied te verenigen teneinde:

a. door het ontwikkelen van activiteiten op opvoedings-, gehoorzaamheids- en africhtingsgebied het aanzien en de gebruikswaarde van de Hollandse Herdershond te bevorderen;

b. africhtingsexamens en -wedstrijden zoals omschreven in de reglementen van de Commissie Werkhonden te organiseren en haar leden tot deelname hieraan te stimuleren;

c. door het geven van lezingen, demonstraties e.d. de kennis van haar leden op kynologisch- en africhtingsgebied te verhogen.

Kringgroepen bij de NHC:

Commissies & werkgroepen

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende commissies en werkgroepen:

 • Clubmatch werkgroep;
 • Fokkerijadviescommissie;
 • Geschillencommissie;
 • Redactiecommissie;
 • Kascommissie;
 • Meldpunt gezondheid;
 • Werkgroep Genenbank;
 • Werkgroep Herderen;
 • Werkgroep Outcross & Look-alikes;
 • Werkgroep Reuenboek.

Overige

 • Ledenadministratie;
 • Centrale Administratie / Zoo Easy;
 • PR en Evenementen;
 • Webmaster.

Laatste nieuwsberichten

Aankomende activiteiten

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse clubmatch en nestdagen.

Aankomende evenementen