Lid worden

Nederlandse Herdershonden Club

De NHC is de rasvereniging voor kortharige, langharige en ruwharige Hollandse Herdershond bestaat al 125 jaar. Wij zijn lid van de Vereniging Raad van Beheer.

Profiteer van de voordelen

Meer informatie

Voor informatie omtrent het lidmaatschap mail naar
ledenadministratie@hollandseherder.nl

English: For information about membership mail to
ledenadministratie@hollandseherder.nl

Deutsch: Auskunft über Mitgliedschaft mail nach
ledenadministratie@hollandseherder.nl

nederlandse herdershonden club, hollandse herder, ruwhaar, langhaar, korthaar, rasstandaard, ruwharig, kortharig, langharig, fci, dutch shepherd, hollandse herdershond

Contributie

De contributie voor een heel jaar bedraagt:

€ 30,00 Gewone leden*

€ 12,00 Gezinsleden

€ 40,00 Buitenlandse leden*

€  5,00 Jeugdleden (personen jonger dan 18 jaar)

* excl. € 5,00 eenmalig inschrijfgeld. Gezinsleden en Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld en ontvangen geen clubblad.

Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, wordt de contributie pro rata geheven over de resterende periode. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden, daarna is volledige contributie verschuldigd.

Formulier aanmelding lidmaatschap

Formulier opgave als lid:

Met het inzenden van dit formulier verplicht u zich tot het betalen van de contributie van het lopende jaar. U ontvangt
clubbladen vanaf het moment dat de contributie is bijgeschreven.

Jeugdlidmaatschap
Jeugdleden behoeven toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger; download hier de NHC Verklaring wettelijk vertegenwoordiger die moet worden opgestuurd.
Privacyverklaring
Tijdens activiteiten kunnen foto’s, video’s en/of filmpjes worden gemaakt van u, uw kinderen en of uw hond(en). Deze kunnen worden gebruikt voor publicatie in het clubblad en sociale mediaprofielen van de vereniging, in groepscorrespondentie (website, nieuwsbrief of anderszins) of interne vertoning. Hiervoor wordt eenmalig toestemming gevraagd, die te allen tijde kan worden ingetrokken door een bericht te sturen naar secretaris@hollandseherder.nl

Door het formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyverklaring van de Nederlandse Herdershonden Club. Na aanvaarding van uw lidmaatschap worden uw naam, woonplaats en variëteit van uw hond in het clubblad gepubliceerd.