Protocol openbaarmaking gegevens

Protocol openbaarmaking gegevens
 1. Clubblad
  Info beschikbaar voor alle leden.

  Welke info:
  Nieuwe leden: Vermelding naam en woonplaats (geen contactgegevens).
  Nestgegevens: minimaal 1 x per jaar overzicht van het aantal in Nederland geboren nesten (op basis van informatie van de Raad van Beheer) met daarbij de vermelding of het nest gefokt is door een NHC-lid en of het nest conform het FR gefokt is (voor zover dit bekend is).

 2. Openbaar deel website
  Info beschikbaar voor leden en niet-leden

  Welke info:
  Pupinformatielijst: Nesten die gefokt zijn conform het Fokreglement en het Huishoudelijk Reglement.
  Kennelvermelding/websitevermelding: Fokkers/leden die zich houden aan het Fokreglement en het Huishoudelijk Reglement.

 3. Besloten deel website
  Info beschikbaar voor alle leden (aan wie op verzoek een inlogcode is verstrekt).

  Welke info:
  Nieuwe leden: Vermelding naam een woonplaats (geen adres/telefoonnummer).
  Nestgegevens: Minimaal 1 x per jaar overzicht van de in Nederland geboren nesten (op basis van informatie van de Raad van Beheer) met daarbij de vermelding of het nest is gefokt door een NHC-lid en of het nest conform het FR gefokt is (voor zover dit bekend is).

 4. Centrale Administratie (in Zoo Easy)
  Informatie beschikbaar voor bestuur, FC en leden met abonnement (kosten 10 Euro per jaar, hoogte abonnement vanaf 2013 jaarlijks vast te stellen door de ALV).

  Welke info:
  Alle opgeslagen info inclusief gezondheidsgegevens, chipnummers en contactgegevens eigenaren en fokkers, tenzij de eigenaar/fokker daar bezwaar tegen heeft gemaakt.

 5. Ledenlijst
  Leden kunnen bij de Ledenadministratie een gemotiveerd verzoek voor het verkrijgen van een ledenlijst indienen.  Het bestuur beslist over de toewijzing van dit verzoek.

  Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2011 te Woudenberg.