Eindrapport Gezondheidsenquête

Eindrapport Gezondheidsenquête

Eindrapport Gezondheidsenquête Hollandse Herder
Tijdens de ALV van 25 november 2017 heeft Drs. Sylvia Keijser van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht het eindrapport aangeboden aan Nellie Nugteren, de voorzitter van de NHC.
De gezondheidsenquête is in 2015 gehouden onder eigenaren van Hollandse Herders die vrijwillig meegewerkt hebben door de gegevens van hun hond(en) met betrekking tot gezondheid en gedrag aan te bieden.  De trend die zich bij het verwerken van de resultaten aftekende had Sylvia al eind mei voorafgaand aan de ALV aan de vereniging gepresenteerd.
Op het rapport rust het copyright van Drs. S.F.A. Keijser, ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en de NHC. Het rapport mag niet zonder hun toestemming vermenigvuldigd en / of openbaar worden gemaakt.

De conclusie van Sylvia:

De hoofdvraag van de enquête is: Is de Hollandse Herder gezond?
Met als sub vragen: Zijn er verschillen in gezondheid en gedrag tussen de drie variëteiten? Spelen er problemen specifiek bij een variëteit zodanig dat er beleid op gemaakt moet worden?
Zoals genoemd in de analyse van de gezondheidsvragen heeft 59% van de enquête-populatie aan geen enkel orgaansysteem klachten (gehad). In zijn algemeenheid is dat een mooi percentage.
De orgaansystemen die in zeer lage aantallen in de enquête gemeld werden zijn op basis hiervan geen reden tot zorg. Hierbij moeten uiteraard de beschreven overwegingen bij een enquête in gedachten gehouden worden.
De orgaansystemen die in de analyse als mogelijk relevant werden gezien zijn nader besproken.

Aandachtspunten die naar aanleiding hiervan voor de Hollandse Herder kunnen worden genoemd zijn de ledematen en de wervelkolom.
Een nadere analyse van de enquête heeft laten zien dat er geen verschillen of problemen te verwachten zijn met betrekking tot eetlust, staartlengte en gedrag.
Het beleid binnen de fokkerij van de Hollandse Herder lijkt voldoende aandacht te schenken aan de gezondheid en er zijn in de enquête geen specifieke problemen gevonden waar het beleid voor aangepast moet worden.

De uitslagen van de officiële gezondheidsonderzoeken voor de Hollandse Herder zijn te vinden op de site van de Raad van Beheer: https://www.dutchdogdata.nl/

Dit bericht delen op:

Bericht Categorieën

Aankomende activiteiten

Er worden diverse activiteiten georganiseerd,
zoals de jaarlijkse clubmatch en nestdagen