Wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement

Wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement

Dit jaar worden de statuten en het huishoudelijk reglement bekeken en aangepast.
Noodzakelijk zijn in ieder geval (a) aanpassingen met betrekking tot de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de tekst is al klaar en (b) ten behoeve van het online houden van een Algemene Ledenvergadering.
In november willen we een (eerste) concept aan de vergadering voor leggen. Daarnaast zal de Raad van Beheer de statuten moeten goedkeuren.

De huidige statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op onze website onder Organisatie / Vereniging, in de rechter kolom Verenigingsdocumenten.

Wij roepen leden op suggesties over wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement aan ons kenbaar te maken.
U kunt zich melden bij ons bestuurslid met de portefeuille Reglementen de heer Harrie Panken , e-mail reglementen@hollandseherder.nl.

Dit bericht delen op:

Bericht Categorieën

Aankomende activiteiten

Er worden diverse activiteiten georganiseerd,
zoals de jaarlijkse clubmatch en nestdagen